Přeskočit odkazy

Výše exekučních srážek ze mzdy

V případě finančních problémů je vhodné exekuci předejít a zkusit se s věřitelem včas domluvit, např. na nižší měsíční splátce a splácení dluhu po delší dobu. Exekuční náklady jsou vysoké a při srážkách ze mzdy může být sražena citelně vyšší částka než při povolení nižších měsíčních splátek. I při exekuci formou srážek ze mzdy však musí dlužníkovi zůstat alespoň nezabavitelné minimum, jehož výše záleží na konkrétní životní situaci (zejména počtu vyživovaných osob).

Podpora