222 191 653 | 735 500 003 info@expohledavky.cz

Odkup firem

Vlastníte firmu, kterou již nepotřebujete a rádi byste ji prodali? Pak neváhejte a kontaktuje nás, připravíme vám nabídku šitou na míru na odkup společnosti. Nabízíme odkoupení firem za nejlepší cenu. Cenové podmínky, případně převzetí společnosti za úplatu jsou individuální. Každému vyhotovíme analýzu, na jejímž základě předložíme individuální nabídku.

Máme zájem o firmy, které:

  • byly založeny, ale nedošlo k uskutečnění podnikatelského záměru, případně společnost dříve podnikala, ale už ji nechcete dále provozovat a spravovat
  • mají jasnou a bezproblémovou historii a k dispozici je účetnictví společnosti
  • firmy jsou bez závazků

V případě odkupu budeme vyžadovat tyto podklady:

  • potvrzení o bezdlužnosti ze strany finančního úřadu, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení a celního úřadu
  • prohlášení o bezdlužnosti od stávajícího majitele a jednatele (dle zákona ručí svým majetkem za případné nesrovnalosti mezi aktuálním stavem společnosti a stavem uvedeným v prohlášení)
  • kompletní účetnictví společnosti

Odešlete rychlou zprávu

1 + 11 =

Průběh naší spolupráce

Jak postupujeme v případě zastupování?

Odborně posoudíme, zda váš nárok je způsobilý k vymáhání a v součinnosti s vámi dáme dohromady dokumentaci nezbytnou pro další kroky v rámci vymáhacího procesu. Nezbytné dokumenty jsou vkládány prostřednictvím vašeho zákaznického účtu, tudíž snažíme se šetřit váš čas a peníze v maximální možné míře.

Je-li shledáno, že váš nárok je způsobilý k dalšímu vymáhání, dalším krokem je sjednání zastoupení při vymáhaní nároku, a to jednat s naší společností a dále s advokátní kanceláří zajišťující soudní vymáhání vaší pohledávky. Zastoupení probíhá na základě příkazní smlouvy a vámi udělené plné moci. Konkrétní podmínky zastoupení jsou upraveny právě v příkazní smlouvě.

V první fázi vymáhání nároku zašleme dlužníkovi předžalobní výzvu. Předžalobní výzva je odesílána advokátní kanceláří a z naší zkušenosti platí, že spousta dlužníků uhradí dluh už jen z důvodu, že se do věci vložil advokát. V předžalobní výzvě je dlužník upozorněn i na skutečnost, že liknavostí při úhradě dluhu se mu pohledávky „prodraží“ o náklady soudního řízení a případně i náklady exekuce.

Nesplní-li dlužník dobrovolně dluh na základě předžalobní upomínky, je na něj podána žaloba, respektive návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Podáním žaloby začíná soudní fáze vymáhání vaší pohledávky. V žalobě žalobce popíše důvod pohledávky a doloží jej listinami. Zpracování žaloby, jakož i další zastoupení v soudním řízení, samozřejmě zajišťuje advokátní kancelář.

Nesplní-li dlužník dobrovolně dluh na základě vydaného platebního rozkazu nebo dle rozsudku ukládajícímu, lze na podkladě těchto rozhodnutí zahájit exekuční řízení. Vybereme vhodného exekutora a zahájíme exekuci. O tom, co se v exekuci děje, budete mít přehled z vašeho zákaznického účtu. V rámci exekuce exekutor postihne majetek dlužníka, a to jak movitý, tak nemovitý, bankovní účty a postihne mzdu či jiné příjmy.

Kontakt

Máte zájem o naše služby, kontaktujte nás

Kancelář: City Empiria, Na Pankráci, Praha 4

Sídlo: Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4

Účet: 7777777355/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s.

IBAN: CZ3555000000007777777355, BIC: RZBCCZPP

ID datové schránky: sd75ykn

IČ: 06953204

4 + 1 =

QR kód

Rychlé načtení webu pomocí QR kódu

×